Location:Home >> Contact Us

Company name: Foshan Aitao Electronic Equipment Co., Ltd
Address: Nanhai, Xiabai third industrial zone, Foshan, Guangdong venture Road 1
Tel: 18675733433
Fax 0757 -86,448,880
E-mail: djm3@163.com
QQ:1527378483 (plus when you buy the machine instructions)